Maxthon Cloud Browser 5.2.7.5000

Maxthon Cloud Browser 5.2.7.5000

Maxthon International Ltd. – 1,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
Đám mây Maxthon trình duyệt là duy nhất. Thiết kế sáng tạo sử dụng hai động cơ trình duyệt, trình duyệt Webkit và Trident. Hiệu quả và promptness trong đại diện cho và rendering của trang web là các nhãn hiệu Maxthon.

Tổng quan

Maxthon Cloud Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Maxthon International Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Maxthon Cloud Browser là 5.2.7.5000 , phát hành vào ngày 28/06/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/12/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.4.2.2000, được sử dụng bởi 32 % trong tất cả các cài đặt.

Maxthon Cloud Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,8MB.

Người sử dụng của Maxthon Cloud Browser đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Maxthon Cloud Browser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có Maxthon Cloud Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Maxthon International Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản